Mới nhất

Tạo và quản lý trang tin cá nhân Blog trong Drupal

By Phan Tuấn Duy - Wednesday, April 3, 2013 No Comments
Với tính năng tạo Blog của Drupal, người quản trị website vừa đỡ vất vả trong việc xây dựng nội dung, vừa gần gũi và trao đổi nhiều hơn với nhiều thành viên, các thành viên có thể trao đổi và chia sẻ với nhau.Druppal tích hợp tính năng tạo blog nhằm cho phép người quản trị tạo ra 1 góc riêng cho mình và cập nhật những câu chuyện riêng của mình hay những tâm sự từ các thành viên tạo them sự phong phú cho trang web của mình
 Để kích hoạt tính năng này, bạn vào menu Module rồi đánh dấu chọn vào ô Blog và bấm Save configuration.
Sau khi đã kích hoạt tính năng, bạn cần phải thiết lập cấp phép cho các nhóm thành viên. Để thực hiện, bạn vào menu People rồi chọn thẻ Permissions, kéo thanh cuộn và tìm đến mục Node. Trong danh sách Blog entry, bạn có thể cấp quyền sau đây cho hai nhóm Anonymous user, Authenticated user: Create new content- tạo nội dung mới, Edit own content- chỉnh sửa nội dung đã tạo,Edit any content- chỉnh sửa nội dung của thành viên khác, Delete own content- xóa nội dung của mình, Delete any content- xóa nội dung của người khác. Khi xong bấm Save permissions. Đối với thành viên, sau khi đăng kí và được quản trị website kích hoạt tài khoản thì thành viên đó có thể viết bài cho Blog cá nhân của mình, bằng cách bấm Add content trên khung Navigation.Hoặc  vào content  =>  add content  => blog entry
Đây là giao diện viết bài :Chúc các bạn thành công!
Hoàng Văn Lợi

No Comment to " Tạo và quản lý trang tin cá nhân Blog trong Drupal "